Referenssejä

Päiväkodit

Kirjastot

Koulurakennukset

Käyttörakennukset

Leiri- ja virkistyskeskukset

Liikuntasali- ja uimahallirakennukset

Maatalousoppilaitokset

Laboratoriot ja puhdastilat

Majoitusala

Seurakunnalliset rakennukset

Terveydenalan rakennukset

Vanhainkodit, palvelutalot ja hoivakodit

Virastotalot

Jätetteidenkäsittely

Omakotitalot ja vapaa-ajan rakennukset

Linjasaneeraukset, hankesuunnitelmat